Obavještenja

četvrtak, 17. decembar 2020.

Kontinuirano unaprjeđenje kvaliteta doktorskih studija

Univerzitet Donja Gorica kontinuirano sprovodi mjere za unaprjeđenje doktorskih studija, na fakultetima na kojima organizuje ovaj ciklus obrazovanja.

 

Na Univerzitetu se organizuju doktorske studije na sljedećim fakultetima: Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije, Fakultetu umjetnosti, Fakultetu pravnih nauka i na Humanističkim studijama.

 

Doktorske studije se realizuju u skladu sa najsavremenijim standardima i normama, a cilj je da osposobe studente za samostalan naučno-istraživački i umjetnički rad, uz sticanje znanja i vještina koje su neophodne za uspješan razvoj, akademske, istraživačke ili poslovne karijere.

 

Primjenom najsavremenijih naučnih znanja i metoda, studenti doktorskih studija kroz predavanja, konsultacije, intenzivan mentorski i istraživački rad, istraživačke boravke na prestižnim svjetskim univerzitetima razvijaju kritičko mišljenje i stiču visok nivo kompetencija koje su primjenljive ne samo u naučno-istraživačkim institucijama, već i u širem društvenom i ekonomskom okruženju.

 

U kontekstu kontinuiranog unaprjeđenja doktorskih studija, realizuju se i međunarodni projekti, među kojima ističemo evropski Erasmus projekat, MARDS (Reforming Doctoral Studies in Montenegro and Albania – Good Practice Paradigm).

 

U pitanju je trogodišnji projekat koji ima za cilj razvijanje novog modela doktorskih studija koji je, sa jedne strane, u potpunosti prilagođen kapacitetima institucija koje učestvuju u njegovoj realizaciji, a sa druge strane usklađen sa zahtjevima i potrebama savremenog tržišta rada i aktuelnim kretanjima u okruženju.

 

Ključni cilj projekta je uspostavljanje dvije zajedničke doktorske škole: “Prirodne nauke i tehnologije za održivi razvoj” u Crnoj Gori i “Ekonomija i turizam za održivi razvoj” u Albaniji kao dobar primjer uspješne saradnje i zajedničke realizacije prekograničnih doktorskih programa.

 

Koordinator projekta je Univerzitet Crne Gore koji okuplja visokoobrazovne ustanove iz Crne Gore i Albanije, dok je rukovodilac projekta prof. dr Radovan Stojanović.

 

Ono što je posebno značajno je da u okviru MARDS projekta studenti imaju priliku da učestvuju u obukama i treninzima, kao i da rade u multidisciplinarnim istraživačkim timovima koji će omogućiti unaprjeđenje njihovih naučnih i istraživačkih znanja, vještina i kompetencija.

 

Studenti će u okviru projekta imati priliku da prođu određeni broj treninga, seminara i predavanja, od kojih izdvajamo predavanje profesorice Kirsi Pyhältö sa Univerziteta Helsinki, na temu “Negotiating the uncertainty of researcher careers” (Pregovaranje o neizvjesnosti karijere istraživača).

 

U sklopu projekta, Univerzitet Donja Gorica, pored učešća u osnivanju novog studijskog programa, je unaprijedio postojeće studijske programe posebno u dijelu dva segmenta: međunarodne i intersektorske mobilnosti.

 

Takođe, u okviru još jednog Erasmus+ projekta  IESP, “Osnaživanje internacionalizacije na crnogorskim ustanovama visokog obrazovanja kroz efikasno strateško planiranje”, organizovana je i online obuka doktoranada i mladih istraživača na temu internacionalizacije istraživanja i inovacija.

 

Obuku su vodili profesori i istraživači sa Univerzita Azurna obala, Nica, Francuska, dok su istraživači iz Crne Gore uzeli veoma aktivno učešće u istoj.

 

Ono što treba posebno istaći jeste i činjenica da su čak 13 doktoranada na različitim fakultetima Univerziteta Donja Gorica dobitnici prestižne stipendije Ministarstva nauke za doktorska istraživanja, koja ima za cilj jačanje ljudskih resursa i istraživačkih kapaciteta u Crnoj Gori.

 

Univerzitet Donja Gorica je za ove studente omogućio besplatno školovanje na doktorskim studijama, dok je Ministarstvo nauke obezbijedilo mjesečnu nadoknadu koja je jednako atraktivna kao i nadoknade u razvijenim EU zemljama, kao i sredstva za istraživanje čiji je važan segment međunarodna ili intersektorska mobilnost.

 

Posredstvom video sadržaja, jedan broj studenata doktorskih studija na fakultetima Univerziteta Donja Gorica se predstavio, navodeći oblast svog istraživanja predstavljajući svoja očekivanja i planove za budućnost.

 

https://www.youtube.com/watch?v=c9RgLjIZm3g

https://www.youtube.com/watch?v=ZHWVIJj2iMU