Obavještenja

utorak, 8. jun 2021.

LJETNJA ŠKOLA DEMOKRATIJE "REGIONALNI KONTEKST I EVROPSKA PERSPEKTIVA: DEMOKRATSKI ODGOVORI"

Obavještavaju se studenti da je objavljen konkurs za prijavu studenata za ljetnju školu demokratije "Regionalni kontekst i evropska perspektiva: demokratski odgovori".

Letnju školu demokratije organizuju Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Fondacija Hans Zajdel. 

Poziv je otvoren za studente i studentkinje II, III i IV godine osnovnih studija i master studija fakulteta društvenih nauka svih studijskih programa Univerziteta iz Srbije i iz Crne Gore.

Škola će biti održana od 26. do 30 jula 2021. godine u Petrovcu, Crna Gora (hotel „Palas“). Polaznicima je plaćen prevoz i smeštaj, kao i putno zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja škole.

Dokumentaciju je neophodno poslati e-mailom do utorka 15. juna 2021. do 17,00 na e-mail adrese: despot.kovacevic@fpn.bg.ac.rs ; kancelarija@hssbeograd.rs