Obavještenja

četvrtak, 27. maj 2021.

Ljetnja škola o intelektualnoj svojini

Centar za međunarodne studije intelektualne svojine (CEIPI) Univerziteta u Strasburu organizuje Ljetnju školu o intelektualnoj svojini koja će se održati online od 28. juna do 9. jula 2021. godine. CEIPI  uspješno vodi Ljetnju školu o intelektualnoj svojini u Evropi od 2009. godine.

 

Ova ljetnja škola, jedinstvena u Evropi i svijetu, nudi dvo-nedjeljni kurs teoterske i praktične obuke sa temama iz oblasti nauke i prava, sa ciljem da obezbijedi generalni uvid u intelektualnu svojinu u kontekstu pravnog sistema Evropske unije, kao i da predstavi praktična rješenja u vezi sa parničnim postupcima intelektualne i industrijske svojine u Evropi. Ovaj kurs posebno je namijenjen studentima i praktičarima koji žele da dobiju solidna znanja o evropskom i međunarodnom pravu intelektualne svojine.

 

Prije početka Ljetnje škole, učesnici će imati pristup prethodno snimljenim predavanjima. Ovi dinamični video snimci za cilj imaju da se učesnici upoznaju sa generalnim principima i konceptima intelektualen svojine u Evropi.

 

Detaljnije informacije mogu se naći na  https://www.ceipi.edu/en/training-seminars/summer-school/

 

Kako bi se iskoristila prednost ‘’Ranog prijavljivanja’’ , registraciju treba obaviti prije 28. maja 2021. godine. Krajnji rok za registraciju je 21. jun 2021. godine.

 

Za sva eventualna pitanja, zainteresovani se mogu obratiti na email adresu ceipi_summerschool@ceipi.edu