Obavještenja

četvrtak, 1. jun 2023.

Ljetnja škola Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije

Zajednički istraživački centar objavio je održavanje Ljetnje škole o evaluaciji zagađenja vazduha, zemljišta i vode u cilju pružanja podrške Evropskom zelenom planu: Holistički pristup, koji organizuje Zajednički istraživački centar Evropske komisije u partnerstvu sa Univerzitetom u Novom Sadu.

 

Cilj ove obuke je razvijanje zelenih vještina za održivo i resursno efikasno društvo.

 

Ljetnja škola je namijenjena studentima i mladim naučnicima iz regiona Zapadnog Balkana, npr. iz Srbije, Crne Gore, Kosova, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Albanije (koji su upisali master studije ili doktorske studije) sa naročitim zanimanjem za zaštitu životne sredine, a posebno za zaštitu vazduha, zemlje i vode. Prijave zainteresovanih studenata osnovnih studija takođe će biti prihvaćene, ali prioritet imaju studenti drugog i trećeg ciklusa školovanja.

 

Detalje u vezi sa ovim događajem možete da pronađete na linku

Proces prijave je otvoren, a rok za dostavljanje prijava je 30. jun 2023. godine.