Obavještenja

srijeda, 15. februar 2023.

MEDICON'23 & CMBEBIH'23

Univerzitet Donja Gorica je koorganizator XVI Mediteranske konferencije o medicinskom i biološkom inženjerstvu i računarstvu i V Međunarodne konferencije o medicinskom i biološkom inženjerstvu koju organizuju Društvo za medicinsko i biološko inženjerstvo Bosne i Hercegovine (DMBIUBIH), Verlab Istraživački institut za biomedicinsko inženjerstvo, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju sa Univerzitetom u Sarajevu i Univerzitetom u Banjoj Luci.

Cilj konferencije je predstaviti sve tradicionalne oblasti biomedicinskog inženjeringa, ali i istaći predstojeće inovacije u oblasti vještačke inteligencije, velikih podataka, mašinskog učenja i zdravstvene zaštite. Ispred Univerziteta Donja Gorica prof. dr Milica Vukotić će voditi sesiju ‘’ Zdravstvena informatika, e-zdravlje i telemedicina’’ dok će prof. dr Aleksandra Martinović voditi sesiju pod nazivom „Bio-inovacije u sistemu ishrane ka sledećoj generaciji multidisciplinarnih inicijativa“.

Naučni i društveni program na MEDICON'23 & CMBEBIH'23 pruža odličnu platformu za istraživače, naučnike, inženjere, fizičare i kliničke stručnjake da razgovaraju o najnovijim otkrićima, inovativnim rješenjima i novim izazovima sa kojima se ova oblast suočava, kako bi se poboljšao kvalitet zdravstvene zaštite i života, odnosno zdravlja uopšte. Neki od ključnih govornika na ovoj konferenciji biće Joanna Collingwood- Great Britain, Prof.dr. Gastonne Ciuti- Italy, Prof. dr. Ratko Magjarevic- Hrvatska, Prof.dr. Dubravka Maljević- Njemačka ali i mnogi drugi. Svi prihvaćeni radovi biće objavljeni u IFMBE Springer Proceedings by Springer Nature.


Univerzitet Donja Gorica poziva sve zainteresovane da se prijave putem linka https://equinocs.springernature.com/service/MEDICON2023-CMBEBIH2023

Za pomoć oko prijave potrebno je poslati upit na mediconudg@gmail.com