Obavještenja

ponedjeljak, 23. januar 2023.

Mediteranska konferencija o medicinskom i biološkom inženjerstvu i računarstvu

16. Mediteranska konferencija o medicinskom i biološkom inženjerstvu i računarstvu (MEDICON) i 5. Međunarodna konferencija o medicinskom i biološkom inženjerstvu (CMBEBIH) u organizaciji Društva za medicinsko i biološko inženjerstvo Bosne i Hercegovine (DMBIUBIH), Verlab Istraživački institut za biomedicinsko inženjerstvo, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju u koorganizaciji Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Banjoj Luci (Bosna i Hercegovina) i Univerziteta Donja Gorica (Crna Gora) - Centar izvrsnosti (FoodHub) održaće se u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) od 14. do 16. septembra ove godine.

Cilj je predstaviti sve tradicionalne oblasti biomedicinskog inženjeringa, ali i istaći predstojeće inovacije u oblasti vještačke inteligencije, velikih podataka, mašinskog učenja i zdravstvene zaštite. Naučni i društveni program na MEDICON'23 & CMBEBIH'23 pruža odličnu platformu za istraživače, naučnike, inženjere, naučnike, fizičare i kliničke stručnjake da razgovaraju o najnovijim otkrićima, inovativnim rješenjima i novim izazovima sa kojima se ova oblast suočava, kako bi se poboljšao kvalitet zdravstvene zaštite i života, odnosno zdravlja uopšte.

Više informacija dostupno je na sledećem LINK-u.

Svi prihvaćeni radovi biće objavljeni u IFMBE Springer Proceedings bi Springer Nature.