Obavještenja
30. October 2019.

Međunarodna naučna konferencija „Petrovački diskursi 2019“

Univerzitet Donja Gorica, u partnerstvu sa fondacijom Hanns Seidel (Beograd) i Centrom za spoljnu politiku iz Beograda, organizovao je međunarodnu naučnu konferenciju „PETROVAČKI DISKURSI 2019 - EVROPSKI IZBORI U KONTEKSTU RAZVOJA EVROPSKE UNIJE I ZAPADNOG BALKANA“ u periodu od 24. do 26. oktobra 2019. godine u Petrovcu.