Obavještenja

utorak, 15. jun 2021.

Međunarodna parlamentarna stipendija (IPS) - za studente postdiplomskih studija

Studenti postdiplomskih studija koji imaju do 30 godina i znaju njemački jezik imaju mogućnost da se prijave za petomjesečnu Međunarodnu parlamentarnu stipendiju (IPS) u Berlinu. Organizatori IPS programa su njemački Bundestag, zajedno sa Slobodnim univerzitetom u Berlinu, Humboltovim univerzitetom u Berlinu i Tehničkim univerzitetom u Berlinu. Stipendija IPS je namjenjena mladim ljudima koji imaju volju da se posle završetka programa vrate u svoju matičnu zemlju da bi aktivno i odgovorno učestvuju u kreiranju njene demokratske budućnosti. Njemački Bundestag, parlament SR Njemačke, mladim ljudima pruža mogućnost da u toku 15-nedjeljnog angažmana kod jednog od poslanika Bundestaga upoznaju njemački parlamentarni sistem i politički proces donošenja odluka, kao i da stiču praktična iskustva u oblasti parlamantarnog rada. Stipendiste će izabrati nezavisna izborna komisija Njemačkog Bundestaga. Više informacija o stipendiji i načinu prijavljivanja možete naći ovdje ili direktno kontaktirati Ambasadu SR Njemačke u Crnoj Gori.