Obavještenja

subota, 16. oktobar 2021.

Međunarodna proslava Erasmus dana 2021. godine na UDG

U petak, 15. oktobra 2021. Nacionalna Erasmus+ kancelarija je u okviru međunarodne proslave Erasmus dana u saradnji sa UDG organizovala cluster sastanak na temu “Inkluzija i diverzitet u Erasmus+ projektima na univerzitetima u Crnoj Gori: dostignuti rezultati i predstojeći izazovi”. Cluster sasatanak je okupio lokalne koordinatore svih Tempus i Erasmus+ projekata koji su adresirali temu inkluzije i diverziteta u visokom obrazovanju, kao i onih projekata koji imaju inkorporiranu dimenziju inkluzije u svojim projektnim aktivnostima. Univerzitet Donja Gorica je bio prvi univerzitet koji je još 2012. godine inicirao pitanja inkuzije i diverziteta u visokoobrazovnim ustanovama u Crnoj Gori kroz Tempus projekat “Support and Inclusion of students with disabilities at higher education institutions in Montenegro” SINC@HE koji je uspješno realizovan. Time su postavljeni temelji za realizaciju brojnih projekata koji su uslijedili u okviru Tempus i Erasmus+ programa.

 

Sastanak je imao za cilj pokretanje diskusije o inkluziji i diverzitetu u visokom obrazovanju u Crnoj Gori preko učešća u Erasmus+ programu, i povezivanje relevantnih Erasmus+ projeknih koordinatora, menadžmenta univerziteta kao i kreatora i donosioca odluka u sistemu visokog obrazovanja. Ovo je posebno važno jer su pitanja inkluzije i diverziteta su među ključnim fokusima ovogodišnje edicije Erasmus dana 2021. Stoga je sastanak bio odličan način da se dodatno promoviše ovaj ključni prioritet novog ciklusa programa i da se na taj način podigne svijest o važnosti prioritizacije ove teme na lokalnom nivou prilikom budućeg učešća u novom ciklusu programa.