Obavještenja

četvrtak, 22. oktobar 2020.

Mladi Crne Gore protiv govora mržnje

NVO Mladi Romi raspisao poziv za 20 učesnika/ca za učešće na projektu Mladi Crne Gore protiv govora mržnje. Projekat ima za cilj povećanje znanje i vještina mladih u Crnoj Gori o važnosti i značaju ljudskih prava sa posebnim naglaskom na prava romske i egipćanske zajednice, antidiskriminacionih politika kao i o opasnostima koje predstavlja govor mržnje, nudeći sredstva za razvijanje kontranarativa usmjerenog na suzbijanju ove pojave.

Projekat će biti realizovan kroz tri modula i to:

  • Modul I  –  Trening o ljudskim pravima i govoru mržnje
  • Modul II – Trening o medijskoj pismenosti
  • Modul III – Učešće u #REspect kampanji na društvenim mrežama

Za učešće na ovom projektu mogu se prijaviti:

  • svi/e učenici/e srednjih škola sa teritorije Crne Gore iz RE zajednice kao i
  • svi/e redovni/e studenti/kinje novinarstva, medija, multimedijalnog dizajna svih univerziteta u Crnoj Gori.

Za prijavu je potrebno poslati popunjeni aplikacioni formular (u prilogu) na mail adresu: milos.mladiromi@gmail.com najkasnije do 23. oktobra 2020. godine do ponoći, uz naznaku „Prijava za učešće na projektu Mladi Crne Gore protiv govora mržnje“.  Učešće na projektu Mladi Crne Gore protiv govora mržnje je besplatno za odabrane polaznike/ce, što znači da troškove putovanja, hrane, smještaja, organizacije nastave i drugih aktivnosti vezanih za program snosi NVO Mladi Romi.

Za sve dodatne informacije o programu i projektu budite slobodni da nas kontaktirate putem mail adrese milos.mladiromi@gmail.com ili putem telefona 020/221-193, a više informacija o samom projektu i samim treninzima možete naći na linki - https://www.mladiromi.me/eng/aktivnostii/900-konkurs-mladi-crne-gore-protiv-govora-mrznje