Obavještenja

subota, 24. jun 2023.

Mogućnost sticanja dvojne bachelor diplome sa University of Braganca, Portugal

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Donja Gorica (UDG) raspisuje konkurs za razmjenu na Instituto Politécnico de Bragança (IPB), University of Braganca u Portugalu za akademsku 2023/2024. godinu, zimski i ljetnji semestar.

 

Sporazum nudi mogućnost double degree odnosno sticanja diplome bachelor i na IPB i na UDG. Izrada diplomskog rada podrazumijeva učešće mentora i komentora sa IPB i UDG i radi se na engleskom jeziku.

 

Konkurs možete naći u priloženom fajlu.