Obavještenja

utorak, 6. oktobar 2020.

Monografija „Informacioni menadžment u zdravstvu: Osnaživanje javnog zdravlja“

Monografija „Informacioni menadžment u zdravstvu: Osnaživanje javnog zdravlja“ (engl. Health Information Management: Empowering Public Health), ISBN: 978-1-64368-126-9 (print) | 978-1-64368-127-6 (online),  je izdata od strane renormiranog svjetskog izdavača IOS Press u okviru serije pod nazivom Studies in Health Technology and Informatics (Vol. 274).  Monografija sadrži 16 naučnih članaka iz oblasti javnog zdravlja, organizacije i upravljanja zdravstvom, ekonomije u zdravstvu, bio-statistike i analitika u zdravstvu, kao i medicinske informatike.

Uređivački odbor monografije:

Prof.dr John Mantas, National and Kapodistrian University of Athens, Grčka;

Prof.dr Ramo Šendelj, Univerzitet Donja Gorica, Crna Gora;

Prof.dr Ivana Ognjanović, Univerzitet Donja Gorica, Crna Gora;

Prof.dr Petra Knaup, Heidelberg University, Grčka;

Prof.dr Elske Ammenwerth, University of Health Sciences, Medical Informatics and Technology, Austrija;

Doc.dr Orsolya Varga, University of Debrecen, Mađarska.

Autori naučnih članaka objavljenih u monografiji su istraživači sa univerziteta iz Grčke, Njemačke, Austrije, Mađarske i Crne Gore.

Monografija je pripremljena i publikovana u okviru Erasmus+ projekta „Enhancement of study programs in Public Health Law, Health Management, Health Economics and Health Informatics in Montenegro (PH-ELIM)“, Ref.No: 573997-EPP-1-2016-1-ME-EPPKA2-CBHE-JP

 

Monografija je dostupna na linku.