Obavještenja

petak, 29. oktobar 2021.

Nagrada „Svetozar-Stiv Pejović“.

 

Odlukom Senata Univerziteta Donja Gorica ustanovljena je nagrada „Svetozar-Stiv Pejović“.

Nagrada se dodjeljuje studentu osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija za najbolje ocijenjeni esej.

 

Tema ovogodišnjeg eseja je:

„Liberalizam – energija slobode“.

 

Pravo učešća imaju svi studenti UDG-a!

 

Eseji se trebaju poslati na e-mail adresu nagrada.11.11@udg.edu.me najkasnije do ponedjeljka, 8. 11. 2021. u 23:59 časova.

Najbolje ocijenjen esej će se pročitati na sjednici povodom Dana Univerziteta!

Esej treba da ima najviše tri stranice (3000 karaktera po stranici, sa odvajanjem).

 

Sabrana djela (na engleskom) profesora Stiva Pejovića nalaze se u biblioteci UDG-a.

Na našem jeziku više knjiga:

-   „Norma i ekonomska efikasnost“ (biblioteka OIKONOMOS, uređivač: prof. dr Veselin Vukotić)

-   „Osnovi ekonomije“, Službeni list, Beograd

-   Pejović S., Vukotić V., Tranzicija i institucije, Zbornik radova, IDN, Beograd, 2002

-   Intervjui sa profesorom Pejovićem

 

 

Kontakt osoba: dr Marija Orlandić (marija.orlandic@udg.edu.me)