Obavještenja

srijeda, 12. jun 2024.

Nagrada za životno djelo - Nila Kapor Stanulović

Izuzetno nam je zadovoljstvo da obavijestimo nastavno osoblje, saradnike, kao i studentkinje i studente Univerziteta Donja Gorica da je naša uvažena psihološkinja i profesorica Nila Kapor Stanulović dobitnica Nagrade za životno djelo na 72. Kongresu psihologa Srbije.

Prof. Kapor Stanulović imala je izuzetan uticaj na obrazovanje i formiranje naučnih i stručnih kadrova na našim prostorima. Kao profesorica, plodna autorka i istraživačica, značajno je doprinijela razvoju psihologije kroz osnivanje i rukovođenje važnim institucijama, uključujući naš studijski program Primijenjena psihologija na Fakultetu primijenjenih nauka. Njeno bogato iskustvo u edukativnim i naučnoistraživačkim djelatnostima čini je neprocjenjivim resursom za našu zajednicu.

Angažman prof. Kapor Stanulović direktno je uticao na dobrobit korisnika raznih psiho-socijalnih i edukativnih programa, kao i na zajednicu u cjelini, naglašavajući dimenziju društvene odgovornosti njenog djelovanja.

Uticaj prof. Kapor Stanulović daleko prelazi okvire domaće psihologije, doprinoseći njenoj najboljoj reprezentaciji i afirmaciji u međunarodnim asocijacijama i organizacijama. U prilog tome najbolje govori podatak da je 2002. godine pozvana da održi plenarno predavanje pred Skupštinom UN u Njujorku, čast koju nije imao ni jedan psiholog iz našeg regiona.

Karijera prof. Kapor Stanulović je impresivna ne samo po obimu i trajanju, već i po dubini i širini njenog naučnog opusa i praktičnog delovanja, što je na najvišem nivou promovisalo psihologiju kao nauku i struku.

Čestitamo prof. Kapor Stanulović na ovom izvanrednom priznanju i zahvaljujemo joj se na njenom neizmjernom doprinosu!