Obavještenja

srijeda, 8. jun 2022.

Naslov: Stručne prakse na Fakultetu za politehniku

U saradnji sa Inženjerskom Komorom Crne Gore, Fakultet za politehniku je pokrenuo projekat stručnih praksi za studentkinje i studente osnovnih studija u biroima i kompanijama članova i članica Komore. Stručne prakse će omogućiti studentima sticanje praktičnih znanja i vještina u određenoj oblasti tokom studija, pripremu za tržište rada po završetku studija, upoznavanje sa poslovnim okruženjem i pravilima funkcionisanja, kao i stvaranje mreže poznanstava i kontakata. Na ovaj način kompanije će doprinijeti da se studenti, tokom studija, usmjeravaju na oblasti koje su aktuelne na tržištu rada. Pomenute prakse su najefikasniji način umrežavanja kompanija i studenata: studenti dobijaju priliku za usavršavanje na tržištu rada, a kompanije priliku za dobijanje kvalitetnog kadra.

U periodu juna i jula 2022. godine, priliku da obavlja stručnu praksu u kompanijama dobilo je 10 studentkinja i studenata Politehnike.

Prije zvaničnog početka stručnih praksi, održan je sastanak sa predstavnicima kompanija i praktikantima, na kojem su razmijenjena obostrana očekivanja, a na zadovoljstvo svih uključenih.