Obavještenja

četvrtak, 17. decembar 2020.

Nastavljena uspješna saradnja UDG-a i institucija iz Kine

Preko četrdeset nastavnika, saradnika i studenata Univerziteta Gorica u periodu od 9. do 11. decembra su prisustvovali  konferenciji Global MOOC Conference ,,Learning Revolution and Higher Education Transformation” koja je organizovana Pekingu. Predstavnici preko 2000 prestižnih medjunarodnih univerziteta, državnih i privatnih institucija i organizacija su pratili konferenciju online putem i upoznali se sa najsavremenijim praksama u organizaciji online obrazovanja.