Obavještenja

petak, 10. jun 2022.

Novi moduli na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije

Od naredne studijske godine, nastava na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije, Univerzitet Donja Gorica, biće organizovana u dva modula: Razvoj softvera (M1) i Digitalna transformacija (M2). U modulu za Razvoj softvera fokus će biti na analizi zahjteva i projektovanju informacionih sistema, programiranju i agilnom razvoju softvera, te sistemskoj integraciji i puštanju sistema u rad. Modul Digitalna transformacija stavlja akcenat na menadžment informacionih tehnologija, digitalizaciju poslovnih procesa, te valorizaciju najnovijih tehnologija kao što su vještačka inteligencija i Blockchain. Na ovaj način, uz jačanje poznavanja stranih jezika, studenti se pripremaju za globalno tržište rada na kome su IT stručnjaci na sve većoj cijeni, a novi moduli predstavljaju osnovu za Master studije koje nude module Vještačka inteligencija, Softverskom inženjerstvo, i Digitalna transformacija.