Obavještenja

subota, 1. oktobar 2022.

ODRŽAN ORJENTACIONI SASTANAK ZA INOSTRANE STUDENTE NA UDG-U

Univerzitet Donja Gorica u skladu sa svojom misijom i vizijom internacionalizacije, i ove studijske godine broji porast novoupisanih inostranih studenata, taj broj iznosi preko 30 novoupisanih studenata. Studenti najčešće dolaze iz zemalja poput: Rusije, Turske, Ukrajne, Kazahstana, Kine i Uzbekistana, kao i država iz regiona.

Tim povodom, predstavnici Kancelarije za međunarodnu saradju UDG-a održali su orjentacioni sastanak sa studentima u cilju pružanja podrške i informisanja o svim mogućnostima koje im studiranje na Univerzitetu Donja Gorica nudi.

 

Studenti su imali prilike da čuju više o modelu studija na UDG-u, svim fakultetskim jedinicama kao i službama kojima Univerzitet raspolaže, ali i da se upoznaju sa mogućnostima koje mogu koristiti kroz aktuelne programe razmjene studenata.

Na sastanku su takođe imali priliku da predstavnicima iz Kancelarije postave pitanja i iskažu potencijalne probleme sa kojima su se susretali do sada, a sve u cilju pronalaženja rešenja za prevazilaženje istih ali i što uspješnijeg prilagođavanja nastavi i studijama u Crnoj Gori.