Obavještenja

nedjelja, 23. jun 2024.

Održana Radionica u okviru projekta STECCI na Žabljaku

U okviru projekta "STECCI - Stone Monument Ensembles and the Climate Change Impact", 7. juna 2024. godine, u Hotelu Gorske oči na Žabljaku, održana je radionica u sklopu radnog paketa WP5, zadatak Task 5.2. Ova radionica okupila je brojne zainteresovane strane iz različitih sektora, uključujući državne institucije, nevladine organizacije, univerzitete i predstavnike lokalne zajednice, s ciljem razgovora o stećcima, njihovoj zaštiti i valorizaciji.

Radionica je održana u skladu s principom četvorostruke spirale (quadruple helix), što podrazumijeva uključivanje akademskih institucija, državnih institucija, privrede, javnog sektora i građana. Na ovaj način, projekat omogućava aktivno učešće građana kroz citizen science inicijative, čime se doprinosi razvoju društvenih laboratorija (social labs) koje su ključne za istraživanje i zaštitu kulturne baštine u kontekstu klimatskih promjena.

Na radionici je istaknuto da je prije svega stećke potrebno zaštititi kako bi se preduzele mjere valorizacije. Razmatrane su različite mjere koje je potrebno preduzeti, te je zaključeno da su stejkholderi voljni da i u narednom periodu diskutuju o ovom veoma važnom pitanju.

Ovaj događaj predstavlja značajan korak ka očuvanju i promociji kulturnog nasljeđa stećaka, istovremeno podstičući saradnju između različitih sektora i uključivanje šire javnosti u procese donošenja odluka i sprovođenja istraživanja. Projekat STECCI, finansiran kroz program Horizont 2020 Evropske unije, teži unaprjeđenju razumijevanja i zaštite stećaka kao važnog dijela kulturnog nasljeđa u regionu.