Obavještenja

nedjelja, 15. mart 2020.

Održavanje kontinuiteta nastave

Usljed novonastale situacije, a u cilju održavanja kontinuiteta obrazovanja, na našoj instagram stanici u kategoriji “Rector’s corner” ćemo studentima objavljivati preporuke od Rektora za edukativnu, zabavnu, “out-of-the-box” literaturu. Predloženi materijali nijesu dio redovne nastave.

Osim toga, materijali koji čine redovnu nastavu biće redovno postavljani na sajt UDG-a, na profilima predmeta shodno pravilima na UDG-u, dok će određeni profesori shodno planu i dogovoru sa studentima imati online konusltacije i predavanja preko WebEx-a i drugih aplikacija za online sastanke.

Svi studenti koji rade na pripremi seminarskih, diplomskih i magistarskih radova, mogu biti u direktnom kontaktu sa bibliotekom za online izdanja, putem maila biblioteka@udg.edu.me.

Uz sva obavještenja koja ćemo postavljati, uvijek ćemo podsjetiti studente, zaposlene, a i širu javnost da se držimo preporuka za preventivno djelovanje protiv Corona virusa, i pratimo informacije na sajtu www.ijzcg.me.