Obavještenja

utorak, 18. oktobar 2022.

Okrugli sto Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Vas poziva da prisustvujete Okruglom stolu pod nazivom

Značaj statusa resora nauke i inovacija u Zakonu o Vladi Crne Gore
za naučnoistraživačku i inovacionu zajednicu,

koji će biti održan u petak, 21. oktobra 2022. godine, sa početkom u 10h, u Multimedijalnoj sali Sportskog i kulturnog centra Univerziteta Crne Gore, ulica Baku br. 1, Podgorica.

 

Ovim okruglim stolom želimo da okupimo članove naučnoistraživačke i inovacione zajednice, sa ciljem diskusije na temu statusa resora nauke i inovacija u Zakonu o Vladi Crne Gore, čiji nacrt predviđa ponovno spajanje resora nauke i prosvjete u jedno ministarstvo, odnosno postojanje Ministarstva prosvjete i nauke.

 

Cilj okruglog stola jeste sagledavanje mišljenja kompetentnih subjekata sa kojima svakodnevno sarađujemo i na koje će, u najvećoj mjeri, uticati buduća zakonska rješenja po ovom pitanju. Zaključke sa okruglog stola Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja će sumirati u jednom izvještaju, koji će biti dostavljen Ministarstvu javne uprave, do kraja javne rasprave o Nacrtu Zakona o Vladi Crne Gore (31. oktobar 2022.).

 

Nadamo se da ćete naći vremena i motiva da nam se pridružite na skupu i svojim mišljenjem doprinesete ovoj, za cjelokupnu naučnu i inovacionu zajednicu, važnoj temi, kako bismo zajedničkim snagama i glasom same zajednice obezbijedili odgovarajući status našeg resora u budućnosti Crne Gore, ukazujući donosiocima odluka i široj javnosti na značaj oblasti nauke i inovacija, kao i mogućnosti njihovog objedinjavanja sa oblašću visokog obrazovanja u jedan ministarski resor.

 

Molimo Vas da nam, zbog organizacije događaja, kratko potvrdite Vaše učešće na skupu, putem e-mail adrese mntr.gov.me@gmail.com ili na broj telefona 020/405-341, najkasnije do utorka, 18. oktobra 2022.