Obavještenja

ponedjeljak, 16. mart 2020.

Online nastava

Na UDG započeta online nastava i preduzete sve mjere za funkcionisanje u novim uslovima

 

 

Shodno preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZ) od 12. marta, Univerzitet Donja Gorica (UDG) je obustavio nastavu u petak, 13. marta. Kako bi novonastala situacija što manje poremetila nastavni proces, organizovani su razni vidovi online učenja i preuzete su sve mjere za funkcisonisanje u datim uslovima.

 

Prije svega, komunikacija sa studentima se održava putem maila, sajta, portala za studente, društvenih i akademskih mreža. Platforma Univerziteta Donja Gorica omogućava korespondenciju među profesorima i studentima, nesmetanu distribuciju literature, domaćih zadataka, eseja i sl. Pored materijala za redovnu nastavu, studentima se preporučuju i dodatni materijali u vidu literature ili edukativnih video sadržaja. Na primjer, u kategoriji “Rector’s corner” (na Instagram i LinkedIn profilima) se objavljuju preporuke Rektora za edukativnu “out-of-the-box” literaturu. Predloženi materijali nijesu dio redovne nastave.

 

Dok na svim fakultetima profesori zadaju zadatke preko studentskih portala, za sada se online nastava izvodi na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije, i to putem platformi: Webex, Zoom i Moodle, kao i postavljanjem snimljenih predavanja, gdje postoje klasični video zapisi ili zapisi na kojima glas profesora prati excel, power point ili neki drugi program, što predstavlja simulaciju časa. Narednih dana će ovaj vid nastave početi da se primjenjuje i na drugim fakultetskim jedinicama.

 

Potrebnu literaturu za izradu seminarskih, diplomskih i drugih radova, studenti mogu dobiti preko kontakta sa predstavnicima Biblioteke za sva online dostupna izdanja, dok će Studentska služba izdavati sve vrste elektronskih potvrda koje studentima mogu biti potrebne u ovom periodu.

 

Narednih dana će ove aktivnosti biti proširene, a UDG poručuje: Držimo distancu danas, kako bismo se sjutra jače zagrlili! Poštujmo preporuke IJZ!