Obavještenja

ponedjeljak, 20. jun 2022.

PANEL: NOVI EVROPSKI BAUHAUS - PAMETNI SISTEMI I ZELENA ARHITEKTURA BUDUĆNOSTI

Povodom proslave Evropskog dana inženjera, Fakultet za politehniku, u saradnji sa Inženjerskom komorom Crne Gore, organizuje panel diskusija na temu "NOVI EVROPSKI BAUHAUS: Pametni sistemi i zelena arhitektura budućnosti" koja će biti održana u četvrtak (23. juna) u 17:00 u Preduzetničkom gnijezdu UDG-a. Više informacija moguće je naći u pozivu u prilogu.

Učesnici panel diskusije su:

 

1. prof. dr Zoran Cekić, Dekan Fakulteta za politehniku;

2. Prof. mr arh Milan Vujović, predavač na Fakultetu za politehniku;

3. doc. dr Nikola Marković, predavač na Fakultetu za politehniku;

4. mr Ivana Vojinović, Direktorica Centra za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju; 

5. mr Šemso Kalač, doktorand.

 

Moderatorka: mr Bojana Sterniša, Koordinatorka Bachelor studija na Fakultetu za politehniku.

 

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju navedenoj panel diskusiji.