Obavještenja

četvrtak, 16. septembar 2021.

Plan organizacije aktivnosti u borbi protiv COVID-a

  1. Prije polaska na fakultet, neophodno je da svi studenti i studentkinje, kao i zaposleni, izmjere temperaturu. Ukoliko je temperatura veća od 37.2 C, ne treba da dolaze na posao/fakultet. Takođe, na fakultet ne dolaze ni osobe koje imaju akutne zdravstvene tegobe.
  2. Na fakultet ne mogu dolaziti lica kojima je određena mjera stavljanja u kućni/institucioanlni karantin ili mjera samoizolacije.
  3. Za ulaz u zgradu koristi se isključivo glavni ulaz. Na ulazu je neophodno dezinfikovati ruke. Na ulazu se nalazi termalna kamera.
  4. Neophodno je održavanje fizičke distance od 2 metra u svakom trenutku.
  5. Nošenje maski je obavezno i spuštanje maske nije dozvoljeno. Može se nositi bilo koja maska (platnena, hirurška, N95), ali je bitno da se ona koristi na ispravan način. Maska se može skinuti u toku pauze, za vrijeme konzumiranja hrane/pića, ali tada mora biti obezbijeđena fizička distanca od najmanje 2 metra.
  6. Lift može biti korišćen samo od strane sljedećih lica:

                - Osobe sa invaliditetom;

                - Osobe starije od 60 godina

                - Članovi i članice Tehničke službe Univerziteta;

                - Osobe koje, zbog zdravstvenih problema, imaju dozvolu uprave Univerziteta za korišćenje lifta.

 

      7. Preporučeni smjer kretanja je sljedeći: Za penjanje se koriste stepenice koje se nalaze kod ulaza u zgradu sa parking strane. Suprotne stepenice se koriste za spuštanje. Kada neko uđe u zgradu, ukoliko ide u amfiteatre: AP, A1, A2 i A4, skreće desno. Samo studenti i studentkinje koji idu u AS i Galeriju, skreću lijevo. Za izlaz iz zgrade se koriste vrata kod Preduzetničkog gnijezda.

      8. U toaletu može biti onoliko osoba, koliko postoji kabina. Ostali čekaju u redu ispred, uz održavanje fizičke distance od 2 metra.

      9. U amfiteatrima i studionicama, studenti i studentkinje smiju sjedjeti isključivo na mjestima koja su označena. U toku časa nije dozvoljeno spuštati maske i predavači moraju opominjati studente i studentkinje ukoliko primijete da spuštaju masku. Studenti i studentkinje koji, iz zdravstvenih razloga, ne smiju da nose masku, donijeće ljekarske potvrde i svi predavači će biti obaviješteni o tome.

    10. Prostorija za izolaciju je Room 2 u Centru za strane jezike.