Obavještenja

29. September 2020.

Početak nastave za studente prve godine

Obavještavaju se studenti da će orjentaciona nastava za studente prve godine biti organizovana 1. i 2. oktobra, shodno agendama orjentacione nastave, uz poštovanje mjera Instituta za javno zdravlje.

Agende orjentacionog dana nastave za svaki od pojedinačnih fakulteta možete preuzeti ovdje. Studenti na prozivku čekaju na platou ispred zgrade Univerziteta.

Studentkinje i studenti su u obavezi da na orjentaciono predavanje donesu svesku i olovku. Studentkinje i studenti koji ne budu imali svesku i olovku neće moći da prisustvuju predavanjima.

 

Mjere za sprječavanje širenja COVID-19 koje je potrebno poštovati u zgradi UDG

 

  1. Prije polaska na fakultet, neophodno je da svi studenti i studentkinje, kao i zaposleni, izmjere temperaturu. Ukoliko je temperatura veća od 37.2 C, ne treba da dolaze na posao/fakultet. Takođe, na fakultet ne dolaze ni osobe koje imaju akutne zdravstvene tegobe.

 

  1. Na fakultet ne mogu dolaziti lica kojima je određena mjera stavljanja u kućni/institucioanlni karantin ili mjera samoizolacije.

 

  1. Za ulaz u zgradu koristi se isključivo glavni ulaz. Na ulazu je neophodno dezinfikovati ruke. Uskoro će biti instaliran i termalna kamera.

 

  1. Neophodno je održavanje fizičke distance od 2 metra u svakom trenutku.

 

  1. Nošenje maski je obavezno i spuštanje maske nije dozvoljeno. Može se nositi bilo koja maska (platnena, hirurška, N95), ali je bitno da se ona koristi na ispravan način. Maska se može skinuti u toku pauze, za vrijeme konzumiranja hrane/pića, ali tada mora biti obezbijeđena fizička distanca od najmanje 2 metra.

 

  1. Smjer kretanja će biti jasno označen strelicama na podu. Za penjanje se koriste stepenice koje se nalaze kod ulaza u zgradu sa parking strane. Suprotne stepenice se koriste za spuštanje. Kada neko uđe u zgradu, ukoliko ide u amfiteatre: AP, A1, A2 i A4, skreće desno. Samo studenti i studentkinje koji idu u AS i Galeriju, skreću lijevo. Smjer kretanja je obavezan za sve, ne samo za studente i studentkinje. Za izlaz iz zgrade se koriste vrata kod Preduzetničkog gnijezda.

 

  1. Liftovi neće biti u funkciji. Lift koji će biti aktivan zbog izvođenja radova na trećem i petom spratu, je zabranjeno koristiti, odnosno mogu ga koristiti samo radnici koji izvode radove.

 

  1. U toaletu može biti onoliko osoba, koliko postoji kabina. Ostali čekaju u redu ispred, uz održavanje fizičke distance od 2 metra.

 

  1. U amfiteatrima i studionicama, studenti i studentkinje smiju sjedjeti isključivo na mjestima koja su označena. U toku časa nije dozvoljeno spuštati maske i predavači moraju opominjati studente i studentkinje ukoliko primijete da spuštaju masku.

 

  1. Predavači, ukoliko nije neophodno, zbog prirode predmeta, ne prilaze studentima i studentkinjama, već su udaljeni od njih najmanje 2 metra. Predavači koji prilaze studentima i studentkinjama, pored maske bi trebalo da nose i vizir.