Obavještenja

utorak, 25. jul 2023.

Početak studijske 2023/24. godine

Orjentaciona nastava za studente i studentkinje novoupisane generacije će biti održana od 11 – 13. septembra. Raspored će biti objavljen u septembru, a prisustvo istoj je obavezno.

 

Nastava na osnovnim studjama (za sve tri studijske godine) će početi 18. septembra. Raspored predavanja će biti objavljen naknadno.

 

Svi zaposleni i službe Univerziteta će biti na kolektivnom odmoru od 31. jula do 28. avgusta.