Obavještenja
04. December 2019.

Posjeta Autoputu Bar-Boljare

Studenti Fakulteta primijenjene nauke - smjer: Geodezija su 26. novembra 2019. godine obišli Autoput Bar-Boljare.

 

Studenti su u okviru praktične nastave zajedno sa predavačima i saradnicima, kao i  francuskom firmom Ingerop, koja je zadužena za nadzor,   imali prilike da obiđu Autoput Bar-Boljare. Tom prilikom studenti su obišli prvu i drugu sekciju najvećeg infrastrukturnog objekta u Crnoj Gori  i upoznali se sa dinamikom radova. 

 

Tokom obilaska, studenti su imali prilike da razgovaraju sa  predstavnicima kompanije CRBS o aktivnostima koje se sprovode na realizaciji projekta. Studenti su obišli most Moračica, koji je jedan od kompleksnijih objekata na prioritetnoj dionici. Most je visok 175 metara, širok 23,4 metra  i dug 960 metara. Takođe, studenti su imali priliku da posjete tunel Klopot, dužine 950m, specifičan po podužnom nagibu od 6% na autoputu, zbog čega ima tri trake i širi svijetli profil. Most Moračica, spojen je prošlog mjeseca, a nakon ove faze radova uslijediće izrada hidroizolacije, pješačkih prelaza i instalacija, rasvjete i vjetrobrana.

 

Takođe, tokom posjete studenti su imali prilike da se upoznaju sa metodama  kontrole geodetskih izvještaja za elektro i mašinske instalacije kao i izvještaja o završnim slojevima trase. Sva mjerenja su izvršena pomoću dvije različite metode, a na osnovu zahtijevane tačnosti radova.