Obavještenja
27. November 2019.

Posjeta kulturnim dobrima Cetinja i Budve

Studenti Fakulteta za kulturu i turizam su 26.11.2019. obišli dio dragocjene kulturne baštine Crne Gore.

Kolege su uz predavače i saradnike, čuli mnoštvo zanimljivih informacija od ljudi iz prakse, kojima ovim putem zahvaljujemo na izdvojenom trudu i vremenu. Među njima su zaposleni u Centru za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, gdje su obišli ateljee u kojima se konzerviraju i restauriraju različita kulturna dobra. Osim Centra kolege su imale priliku da pitaju i vodiče u Vladinom domu i Dvoru Kralja Nikole o sadržaju, značenju i uopšte postavkama, koje su i obišli. 

 

Drugi dio obilaska je nastavljen u Budvi, gdje su  sa studentima nastavili da razgovaraju na temu stanja, adekvatne zaštite i valorizacije kulturne baštine Crne Gore, kolege dr Branko Banović kao i  mr Dušan Medin.