Obavještenja

subota, 12. februar 2022.

Posjeta Rektora Panevropskog univerziteta APEIRON Banjaluka

Rektor Panevropskog univerziteta APEIRON Banjaluka, prof. dr Sanel Jakupović posjetio je Univerzitet Donja Gorica (UDG) u subotu, 12.2.2022. godine. 

Tokom jednodnevne posjete, prof. dr Sanel Jakupović je posjetio Preduzetničko gnijezdo UDG i imao prilike da razgovara sa predstavnicima Studentskog Biznis Centra i upozna se sa aktivnostima i projektima koje isti sprovodi. 
 
Tom prilikom, Rektor Jakupović je imao prilike da prisustvuje i događajima Konferencija za nastavnike srednjih škola u Crnoj Gori i Poslovni izazov Crne Gore - XII Škola preduzetništva i inovacija za mlade UDG organizovanih od strane UDG, Studentskog Biznis Centra  i Dostignuća mladih u Crnoj Gori.
 
Cilj posjete je intenziviranje saradnje između Panevropskog univerziteta APEIRON iz Banjaluke i Univerziteta Donja Gorica (UDG), a posebno u dijelu pripreme zajedničkih projekata. U cilju unapređenja saradnje, osim  sporazuma o bilateralnoj saradnji između univerziteta, koji je u procesu potpisivanja, pripremljen je i zajednički projekat u okviru Erasmus + programa izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja.