Obavještenja

petak, 3. februar 2023.

POZIV MLADIMA ZA PRIJAVU NA PLAĆENU PRAKSU U NVO CAZAS

NVO CAZAS raspisuje konkurs za plaćenu praksu za mlade od 18 do 30 godina u trajanju od šest mjeseci.


Konkurs za plaćenu praksu otvoren je za sve mlade uzrasta od 18 do 30 godina u Crnoj Gori, koji su zainteresovani/e za sticanje zanja i vještina i doprinos promociji ljudskih prava i jednakosti.


Konkurs se raspisuje u okviru projekta “Na putu jednakosti!” podržanog od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.
Pravo na prijavu imaju mladi iz Crne Gore od 18 do 30 godina. Stručna praksa će se obavljati u Podgorici u prostorijama NVO CAZAS (Studentska bb, Lamela I).
Zainteresovani kandidati/kinje mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom i motivacionim pismom sa naznkom KONKURS za obavljanje stručne prakse najkasnije do 15.02.2023.godine, putem emaila cazas.prijave@gmail.com


Konkurs je otvoren do 15.02.2023. godine do 16h, a nakon procesa selekcije sa odabranim kandidatima/kinjama će se obaviti intervju.
Za sve dodatne informacije oko prakse možete se obratiti projektnoj koordinatorki u CAZAS-u Jeleni Rakčević na mail jelena.rakcevic@cazas.org kao i putem telefona 067 602 345 i 020 658 520 svakog radnog dana od 9-12 časova.


Više informacija o CAZAS-u dostupno je na www.cazas.org.