Obavještenja

srijeda, 25. novembar 2020.

Poziv za dostavljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg dobavljača za nabavku opreme

"Poziv za dostavljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg dobavljača za nabavku opreme za Univerzitet Donja Gorica (UDG) za potrebe realizacije ERASMUS + projekta “Inicijativa za urbanu poljoprivredu Zapadnog Balkana”

Privatna ustanova Univerzitet Donja Gorica vas poziva da uzmete učešća u procesu dostavljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg dobavljača za nabavku opreme za Univerzitet Donja Gorica (UDG) za potrebe realizacije ERASMUS + projekta “Inicijativa za urbanu poljoprivredu Zapadnog Balkana”, BUGI
 - 586304-EPP-1-2017-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP.

Predmet nabavke je  oprema prema specifikaciji koja se može naći 
​u prilogu.