Obavještenja

ponedjeljak, 20. mart 2023.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku opreme HPC4S3ME​

Privatna ustanova Univerzitet Donja Gorica vas poziva da uzmete učešća u procesu dostavljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg dobavljača za nabavku opreme za Univerzitet Donja Gorica (UDG) za potrebe realizacije “Naučni potencijal u podršci razvoju inovacija” EuropeAid/172351/ID/ACT/ME, 

 

HPC4S3ME- Izgradnja naučnog i inovativnog potencijala za korišćenje HPC i AI za S3 Pametnu specijalizaciju u Crnoj Gori , CFCU/MNE/213

 

Više informacija se nalazi u prilogu.​