Obavještenja

srijeda, 5. februar 2020.

Poziv za IAEA Fellowship za SEEIIST projekat

Nedavno je objavljen poziv za IAEA Fellowship za SEEIIST projekat na sajtu seeisst.eu.

Internacionalna agencija za atomsku energiju pruža finansijsku podršku kroz Odjeljenje za tehničku kooperaciju. Poziv za prva tri IAEA saradnika je otvoren.

Trening će se sastojati od dva dijela:

  • Grant za saradnike, namijenjen mladim ljudima koji će biti dio Evropskih laboratorija i sarađivati sa naučnicima i inžinjerima iz različitih oblasti
  • Organizacija radionica, seminara, škola za buduće korisnike

Rok za prijave ističe 29. februara 2020. godine.

Više informacija na linku