Obavještenja

srijeda, 18. novembar 2020.

Poziv za prijavu na obuke za mlade naučnike i istrživače

British Council oglasio je poziv za mlade naučnike i istraživače da se prijave za dva online programa obuke:

  • Online obuka: Javna komunikacija i uključivanja javnosti – ova obuka ima za cilj da poboljša kapacitete istraživača u ranoj fazi karijere da efektivno komuniciraju naučne činjenie i saznanja ka javnosti i uključe širu javnost. Ovaj program namijenjen je mladim istraživačima unutar 8 godina od sticanja doktorata iz svih naučnih disciplina. Program se odvija u saradnji sa University of West England (Bristol) kao i organizacijom ThinkWrite. Za više informacija o programu pogledate dokument u prilogu.  
  • Online obuka: Saradnja sa donosiocima odluka – Obuka ima za cilj da poboljša kapacitete istraživača u ranoj fazi karijere da transformišu naučne dokaze u javne politike i efektivnije saradjuju sa donosiocima odluka i drugim zainteresovanim stranama. Ovaj program namijenjen je mladim istraživačima unutar 8 godina od sticanja doktorata  koji rade istraživanje u sledećim oblastima: zdravstvo, socjalna zaštita, obrazovanje, ekologija, poljoprivreda, energetika, upravljanje rizicima od katastrofa, ekonomija, itd. Program se odvija u saradnji sa Dods Parliamentary Communications. Za više informacija o programu pogledate dokument u prilogu.  
ROK ZA PRIJAVU: utorak 1. decembar do 23 h. Način prijave objašnjen je u priloženim dokumentima