Obavještenja

petak, 13. novembar 2020.

Poziv za razmjenu - gostujući profesori

Institut Politehnike u Braganci (Portugal) otvorio je poziv za prijem gostujućih profesora, uz odgovarajuće uslove, za jedan semestar u toku 2021. godine.

Detalji dostupni u prilogu.