Obavještenja

četvrtak, 29. oktobar 2020.

POZIV ZA STUDENTE DA UČESTVUJU U RADIONICAMA KOJE SE REALIZUJU U OKVIRU PROJEKTA E-VIVA

Univerzitet Donja Gorica jedan je od partnera na Erasmus+ projektu e-VIVA (Enhancing and Validating service related competences in Versatile learning environments in Western Balkan Universities). Projekat ima za cilj razvijanje servisno-orijentisanih kompetencija kod studenata i zaposlenih na Univerzitetu Donja Gorica. Jedna od aktivnosti na projektu su radionice sa studentima i planirano je održavanje više radionica na kojima će studenti koji budu dio tima raditi na razvoju servisno-orijentisanih kompetencija. Radionice će imati teorijski i praktični dio: upoznavanje sa projektom i aktivnostima, upoznavanje sa konceptom kompetencija, posebno servisno-orijentisanih, razvijanje kompetencija kroz timski rad i pripreme konkretnih projekata koji mogu imati upotrebnu vrijednost.

Za sve koji su zainteresovani, očekuje ih učenje i praktična primjena: prepoznavanja mogućnosti, kreiranja ideje, prevođenje ideje u konkretan i cjelishodan projekat kroz viziju i kreativnost, motivacije, efikasnosti, timskog rada, komunikacije, liderstva, planiranja i menadžmenta, inicijative, preduzetništva itd. Kroz radionice ćemo naučiti kako da opšteg znanja o pojavi, da nešto postoji dođemo do toga da znamo šta su alternative, kako da ih otkrijemo i kako da ih u praksi i sprovedemo.

Studenti će imati mogućnost da steknu makar jednu kompetenciju, u zavisnosti od interesovanja i angažmana, a na kraju će za to dobiti sertifikat. Za najbolje i najaktivnije studente je predviđena specijalna nagrada. Prijavite se da učimo, da se družimo i da saznate koja je nagrada.

Za više informacija: preduzetnicko.gnijezdo@udg.edu.me

eviva