Obavještenja

četvrtak, 8. jun 2023.

Poziv za uspostavljanje mreža za doktorske studije

U okviru Marija Sklodovska Kiri akcija otvoren je poziv za uspostavljanje mreža za doktorske studije. Na poziv se mogu prijaviti međunarodni konzorcijumi univerziteta, istraživačkih institucija, preduzeća, malih i srednjih preduzeća i drugih neakademskih organizacija.

Cilj ovog instrumenta, finansiranog u okviru EU programa Horizont Evropa, je da obuči kreativne, inovativne i preduzetnički nastrojene doktorande da pretvore znanje i ideje u ekonomsku i društvenu korist.

Doktorske mreže za 2023. godinu u okviru Marija Sklodovska Kiri akcija imaju za cilj uspostavljanje i realizaciju doktorskih programa kroz partnerstva organizacija iz različitih sektora kao što su univerziteti, istraživačke institucije, mala i srednja preduzeća iz različitih zemalja Evrope i šire.

Postoje tri različita načina implementacije: standardne doktorske mreže (Standard Doctoral Networks - DNs), zajednički doktorati (Joint Doctorates – JDs) i industrijski doktorati (Industrial Doctorates - IDs).

Više informacija na linku: https://www.gov.me/clanak/poziv-za-uspostavljanje-mreza-za-doktorske-studije-marija-sklodovska-kiri-akcija-za-2023-godinu