Obavještenja

nedjelja, 19. jun 2022.

Predstavnici UDG-a učestvovali na treningu u okviru IDEA projekta

U periodu od 08. do 11. maja, predstavnici Univerziteta Donja Gorica boravili su u Brno, Republika Češka, u posjeti Teiresias Centru na Masaryk Universitetu u sklopu obuke osoblja za inkluzivno obrazovanje u okviru projekta IDEA i aktivnosti koje se odnose na uspostavljanje, odnosno unapređenje i operacionalizaciju jedinica za pristupačnost za osobe sa invaliditetom.

 

Posjeta se organizovala u okviru Erasmus + projekta Inkluzivno visoko obrazovanje na Zapadnom Balkanu – IDEA (Inclusive tertiary EDucation in the West BalkanS – IDEA). Osim predstavnika sa UDG-a,  obuci su prisustvovali i predstavnici iz partnerskih institucija Albanije, Kosova i Irske, koji su tokom dvodnevnog događaja imali priliku da čuju izlaganja i razmijene iskustva kao i dobre prakse u cilju unapređenja pristupačnosti visokog obrazovanja za osobe sa invaliditetom.

 

U sklopu ove obuke, učesnici su imali prilike da se upoznaju sa uslugama biblioteke kao i posebnim IT uslugama dostupne na Masaryk Univerzitetu, kao i usluge koje se pružaju studentima sa pinvaliditetom. Osim toga, učesnici su imali priliku da učestvuju u praktičnim radionicama, gdje su imali mogućnost da vide i uče o pomoćnim tehnologijama (brajevi ekrani, slušni aparati, CART, itd.).

Podjećamo da je ovo samo jedna u nizu obuka koja su se organizovale u okviru IDEA projekta, u februaru i aprilu ove godine su održani treninzi na Univerzitetu Donja Gorica.