Obavještenja

četvrtak, 1. jun 2023.

Prezentacija Horizon Europe projekta MONTEVITIS

Dana, 7. juna 2023, sa početkom u 15h, na Univerzitetu Donja Gorica (UDG) organizovaće se Launch event projekta: „Integrating a Comprehensive European Approach for Climate Change Mitigation and Adaptation in Montenegro Viticulture“.


MONTEVITIS projekat je finansiran od Evropske Unije u okviru prestižnog Horizon Europe programa i za cilj ima unapređenje istraživačkih i kolaborativnih kapaciteta UDG-a kako bi se bolje sagledao uticaj klimatskih promjena na vinovu lozu i predložile mjere za ublažavanje njihovih posledica. Pored UDG-a, koji je koordinator projekta, konzorcijum čini još pet domaćih (Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, vinarije: MNB Kruna, BUK, Vinarija Vučinić i Vinogradi i podrum Rajković) i pet EU partnera (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Università degli Studi di Firenze, Luxembourg Institute of Science and Technology i Sociedade Portuguesa de Inovação - Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação). Na osnovu iskustva partnera iz EU zemalja, projekat će razviti nove i prilagoditi već razvijene modele za analizu uticaja klimatskih promjena na fiziološke procese vinove loze, prinosa, zrenja, kvaliteta grožnja i vina različitih sorti. MONTEVITIS će primijeniti ICT tehnologije kako bi efikasno adresirao probleme adaptacije klimatskim promjenama.


Kako je cilj da se rezultati projekta prošire i na ostale grane poljoprivrede, prezentaciji će prisustvovati i sve zainteresovane strane iz sektora koji su direktno ili indirektno pogođeni uticajima klimatskih promjena. Ovaj događaj predstavlja odličnu priliku za umrežavanje i razmjenu iskustava koja će uticati na podizanje kako istraživačkih, tako i proizvodnih kapaciteta crnogorskog društva.


Takođe, u okviru prvog MONTEVITIS workshop-a, 8. i 9. juna organizovaće se i četiri radionice otvorene za javnost koje se tiču vinogradarstva i klimatskih promjena:
 Data Collection: Standards and Best Practices: MNE vs EU (UDG, 8. jun, 9:00),
 Climate Change in Europe: The Physical Science Basis (UDG, 8. jun, 10:30),
 Crop modelling and simulations applied to viticulture (UDG, 8. jun, 14:00),
 Climate change impact and mitigations in Montenegro (MECO2023, Budva, 9. jun, 9:30)