Obavještenja

petak, 20. oktobar 2023.

Prijavljivanje za svečanu ceremoniju dodjele diploma

Spisak studenata i studentkinja koji su diplomirali/magistrirali/doktorirali u toku prethodne studijske godine možete naći na sajtu fakulteta na kojem ste diplomirali/magistrirali/doktorirali  (dio za logovane korisnike). Molimo Vas da ukoliko se Vaše ime ne nalazi na spisku, a stekli ste zvanje u protekloj studijskoj godini, ili ako postoji greška u podacima, da pošaljete mail na dodjela.diploma@udg.edu.me. Napominjemo da se datum diplomiranja u ovoj tabeli odnosi na datum kada je ocjena unijeta u sistem, pa to nije potrebno prijavljivati kao grešku.

 

Studentkinje i studenti koji žele da prisustvuju svečanoj ceremoniji dodjele diploma, potrebno je da se prijave popunjavanjem forme koja se nalazi na ovom linkudo petka, 27. oktobra.

Svi studenti i studentkinje koji žele da učestvuju u ceremoniji dodjele diploma, obavezni su da prisustvuju generalnoj probi koja će biti održana u petak, 10. novembra (u popodnevnim satima). Studenti i studentkinje koji ne budu prisustvovali generalnoj probi, ne mogu biti dio ceremonije. 

 

Studenti i studentkinje plaćaju 35 eura na žiro račun Fakulteta, po osnovu preuzimanja diplome. Studenti i studentkinje koji ne uplate naznačeni iznos neće biti u mogućnosti da prisustvuju ceremoniji. Naznačeni iznos uplaćuju svi studenti i studentkinje za preuzimanje diplome, bez obzira na to da li učestvuju na ceremoniji ili ne.

 

Univerzitet Donja Gorica je uspostavio tradiciju poklanjanja knjiga Biblioteci prilikom diplomiranja. Pozivaju se svi studenti da Biblioteci UDG poklone knjigu po svom izboru, koja će biti i zavedena kao poklon određenog studenta/studentkinje na dan Univerziteta. Knjige se predaju u Biblioteci, svakog radnog dana od 09 do 17h od 01.11 do 11.11 2023. godine.