Obavještenja
10. March 2020.

Proces grafičkog ilustrovanja “Youth, Education, EU Integration“

Na osnovu poziva koji je uputio DAAD – program Njemačke akademske razmjene i DAAD Alumni kluba u Crnoj Gori, a koji je bio upućen predavaču predmeta Teorije boje i forme FDM-UDG, doc. dr Ireni Lagator Pejović, studenti Fakulteta za dizajn i multimediju FDM-a, Unverziteta Donja Gorica, učestvovali su danas, 06. marta, u procesu grafičkog ilustrovanja debate pod nazivom “Youth, Education, EU Integration“ u organizaciji i pod pokroviteljstvom gradonačelnika glavnog grada Crne Gore, Podgorice, i Info centra Evropske Unije, i na taj način učinili vidljivim odnos primjene teorije i prakse.

 

U pomenutoj debati su učestvovali dr Robert Weber, ambasador federalne republike Njemačke u Crnoj Gori, dr Anna Janković, ambasadorka Austrije u Crnoj Gori, dr Ivan Vuković, gradonačelnik Podgorice, mr Herman Spitz, predsjednik sektora Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, mr Nenad Koprivica, direktor direktorata za omladinu Ministarstva Sporta, kao i crnogorski studenti i alumni njemačkog DAAD programa akademske razmjene u Crnoj Gori.

 

Deset studenta FDM-a, koji pohađaju predmet Ilustracija, su na zidnim panelima radeći u paru, razmjenjujući svoje utiske i mišljenja o debati, ilustrovali temu i probleme o kojima se diskutovalo. Razgovarali su i o perspektivi i mogućnostima trenutnih i budućih prilika za crnogorsku omladinu u procesu evropskih integracija a tokom predstojećeg perioda predsjedavanja Njemačke.

 

Na taj način interaktivnosti kao i direktnog učešća, te zainteresovanosti za društvene i političke procese koji oblikuju javni diskurs, studenti su pokazali spremnost i kompetentnost da grafičkim jezikom i sredstvima reprezentacije vizualizuju ključne koncepte i ciljeve debate te ih tako približe široj zainteresovanoj javnosti.

 

U post produkciji, pripravnici FDM-a će na sektoru za audiovizuelnu produkciju proizvesti video zapis u trajanju od 4 minuta.

Nadležni iz Info Centra Evropske Unije su predložili da se na kraju kalendarske godine organizuje izložba radova studenata Fakulteta za dizajn i multimediju-UDG, koju bi činile ilustracije određenih događaja koji će se održati u EUIC.

 

Predmetni predavač Svetlana Dragojević, kao i dekan doc. dr Tatjana Burzanović su usmjeravali povremenim sugestijama svoje studente koji su pokazali visok akademski stepen organizacije, profesionalnosti, kvalitetne komunikacije, talenta, kao i spremnosti pristupa tematskoj cjelini koja je bila aktuelna na pomenutom događaju, dok su pripravnici FDM-a napravili  video zapis debate i grafičke reakcije studenata na istu.

 

Ambasador federalne republike Njemačke u Crnoj Gori, gospodin dr Robert Weber je iskazao oduševljenje kvalitetom studentskog grafičkog pravovremenog reagovanja na određene pojmove kroz debate, njihovom likovnošću i osobenim stilskim izražajem, kao i filozofskim načinom razmišljanja uz primjetan sofisticiran kritički stav u grafičkim elementima.