Obavještenja

četvrtak, 27. jun 2013.

Produženje upisnog roka

Na sjednici održanoj 27. juna, donijeta je odluka o produženju prvog upisnog roka do 3. jula. Do produženja roka je došlo zbog zahtjeva značajnog broja kandidata da se datumi usklade sa datumima na ostalim univerzitetima. Tekst konkursa možete naći u priloženom fajlu.