Obavještenja

utorak, 14. april 2020.

Profesor Vukotić na sastanku ekonomskih eksperata sa Predsjednikom i članovima Vlade Crne Gore

U ponedjeljak 13. aprila profesor Veselin Vukotić bio je na sastanku ekonomskih eksperata sa Predsjednikom i članovima Vlade Crne Gore a povodom Vladinog prijedloga mjera za suzbijanje posljedica pandemije virusa COVID-19.

Njegovu diskusiju možete naći u prilogu.