Obavještenja

četvrtak, 5. maj 2022.

Program Međunarodne konferencije „Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja“

 

Međunarodna konferencija “Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja” održaće se 06. i 07. maja 2022. godine u Rektoratu Univerziteta u okviru UNIGEM konferencije u  Sarajevu i okupiće bosanskohercegovačke, regionalne i međunarodne naučnice i naučnike koji istražuju rodna pitanja u oblasti visokog obrazovanja. Cilj konferencije je podstaknuti i razviti studije posvećene politikama rodne ravnopravnosti kako bi se radilo na prevenciji rodno zasnovanog nasilja u akademskoj zajednici, s fokusom na područje Balkana i komparativne primjere na međunarodnom nivou. U nastavku se nalazi agenda, kao i link za detaljnije informacije.

 

Program Međunarodne konferencije „Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja“ - UNIGERC (unsa.ba)