Obavještenja

ponedjeljak, 6. mart 2023.

Program stipendiranja Evropske laboratorije za molekularnu biologiju „Christian Boulin“

Evropska laboratorija za molekularnu biologiju (EMBL) pokrenula je Program stipendiranja „Christian Boulin“ u januaru 2015. godine, u znak sjećanja na jednog od dugogodišnjih predstavnika EMBL-a i njegove posebne posvećenosti i doprinosa razvoju infrastruktura u oblasti prirodnih nauka, tokom svoje tridesetosmogodišnje karijere.

Stipendije su namijenjene pokrivanju troškova puta i smeštaja mladih naučnika za posjetu ključnim EMBL lokacijama sa ciljem sticanja novih znanja i vještina za korišćenje najnovijih naučnih tehnika, kako bi na taj način unaprijedili svoje istraživačke projekte.

Ovaj Program stipendiranja takođe omogućava bližu saradnju privrede i korisnika višestrukih najsavremenijih tehnologija dostupnih u okviru laboratorija, a realizuje se zahvaljujući posebnoj podršci EMBL Programa korporativnog partnerstva.

Kandidati se mogu prijaviti za jednu od 15 godišnjih stipendija, u iznosu do 1.500 EUR.

Kriterijumi i način prijavljivanja

„Christian Boulin“ stipendije otvorene su za kandidate iz svih zemalja članica EMBL-a, pridruženih i potencijalnih država članica.

Prijave se podnose tokom čitave godine i blagovremeno evaluiraju. Aplikanti treba najprije da kontaktiraju relevantnu EMBL laboratoriju/lokaciju da bi se prijavili za posjetu i zajedno razmotrili izvodljivost projekta. U slučaju pozitivne ocjene, na adresu boulinfellowship@embl.de potrebno je dostaviti sljedeće:

  • Izjavu podrške od strane rukovodioca ustanove kojom se potvrđuje izvodljivost i pristup;
  • Opis projekta (do 1.000 riječi), uključujući kratku izjavu sa obrazloženjem koja ukazuje na finansijske potrebe i detaljne troškove (isklučivo troškove puta i smještaja, ne uključujući platu, specifičan potrošni materijal i sl.);
  • Kratak CV;
  • Izjavu podrške od strane supervizora na matičnoj ustanovi;
  • Planirano trajanje posjete.

 

EMBL je jedna od vodećih svjetskih istraživačkih institucija, a Crna Gora je postala njena punopravna članica 2018. godine. Jedinstveni portfolio integrisanih naučnih usluga EMBL-a istraživačima iz država članica omogućava pristup širokom spektru infrastrukture i resursa, stručnim uslugama, naučnim posjetama, obukama, ljetnjim školama, konferencijama, doktorskim programima i postdoktorskim stipendijama.

Kontakt osobe za saradnju sa EMBL-om u Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja:

Lidija Vukčević, Odjeljenje za međunarodnu saradnju

E-mail:   lidija.vukcevic@mntr.gov.me

Telefon: 020 405 344