Obavještenja

ponedjeljak, 6. mart 2023.

Program stipendiranja Stefan Banach u Poljskoj 2023/2024

Ambasada Republike Poljske u Podgorici ljubazno obavještava zainteresovane kandidate o mogućnosti konkurisanja za Program stipendiranja Stefan Banach u Poljskoj u akademskoj 2023/2024 godini.

 

Program ima za cilj da podrži društveno-ekonomski razvoj zemalja u razvoju kroz podizanje nivoa znanja i obrazovanja u tim zemljama. Riječ je o zajedničkoj inicijativi poljskog Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva obrazovanja i nauke, kao i Nacionalne agencije akademske razmjene (NAWA) koja se sprovodi u okviru Programa poljske razvojne pomoći. Pokrovitelj Programa je Stefan Banach, istaknuti poljski matematičar, suosnivač škole za matematiku u Ljvovu i odsjeka za matematiku - funkcionalna analiza.

 

Program nudi mogućnost master studija u oblasti inženjeringa, tehnike, poljoprivrede i prirodnih nauka na državnim univerzitetima.

 

Ponuda za program stipendiranja upućena je studentima iz sljedećih zemalja, uključujući i Crnu Goru:

Albanija, Angola, Argentina, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Etiopija, Filipini, Gruzija, Indija, Indonezija, Irak, Iran, Jordan, Kazahstan, Kenija, Kolumbija, Kosovo, Liban, Sjeverna Makedonija, Meksiko , Moldavija, Nigerija, Palestina, Peru, Južna Afrika, Senegal, Srbija, Tanzanija, Tunis, Ukrajina, Uzbekistan, Vijetnam.

 

Više o programu i uslovima:

 

Kandidati podnose prijave na poljskom ili engleskom jeziku putem NAWA ICT sistema: https://programs.nawa.gov.pl/login  

Rok za prijavu: do 31. marta 2023. u 15.00 časova.

Objava rezultata: do kraja jula 2023. godine.

 

Sva pitanja u vezi sa programom zainteresovani mogu uputiti na adresu: banach@nawa.gov.pl .