Obavještenja

ponedjeljak, 5. februar 2024.

Projekat “Al4Life” - Uz podršku alumnista do bolje zapošljivosti studenata na Zapadnom Balkanu

 

Projekat AL4LIFE (Western Balkan entrepreneurial university alliances – keeping in touch for lifelong relations) ima za cilj kreiranje inovativnih obrazovnih procesa zasnovanih na jacanju praktičnih vještina i kompetencija kroz uključivanje alumnista u nastavni proces. Osnovna ideja je da se alumni zajednica dinamičnije uključi u nastavne aktivnosti i doprinese modernizaciji ciljeva učenja, a samim tim i osnaživanju konkurentnosti studenata i univerziteta. Unapređenje zapošljivosti diplomiranih studenata, bolja saradnja između ustanova visokog obrazovanja zemalja Zapadnog Balkana, transferi znanja i iskustva sa razvijenih Evropskih univerziteta, kao i jačanje partnerstva privrede i univerziteta, i veća otvorenost visokoškolskih ustanova za potrebe privrede i tržišta – samo su neki od ciljeva Erasmus+ projekta “Al4Life”.

 

Jedan od ključnih rezultata kojima AL4LIFE projekat teži jeste pozicioniranje univerziteta kao spone između tržišta rada, i njegovih potreba za modernim vještinama koje odgovaraju inovativnom dinamičnom poslovnom okruženju, i visokog obrazovanja okrenutog ka podsticanju ekonomskog razvoja i jačanju inovativnog kapaciteta nacionalnih ekonomija. Modernizacijom akademskog obrazovnog sistema i integracijom istaknutih alumnista u razvoj univerziteta, značajno će se unaprijediti praktična nastava, profesionalne kompetencije, meke vještine i uopšte zapošljivost studenata.

 

Data vizija i ciljevi projekta će biti ostvareni kroz sistematsko uključivanje alumnista u nastavu, mentorstvo i istraživanje na ustanovama visokog obrazovanja, uvodeći u značajnijoj mjeri praktične obuke i edukacije usmjerene na kompetencije deficitarne na tržištu rada,  kao i kroz organizaciju programa podrške razvoja karijera studenata.

 

Kroz unapređenje veza između ustanova visokog obrazovanja Zapadnog Balkana i privrednog sektora I uspostavljanje novih poslovnih mreža, stvaraju se i uslovi za bolju zapošljivost diplomiranih studenata. Istovremeno, ovim se projektom postiže veća otvorenost visokoškolskih ustanova i bolja usklađenost sa zahtjevima privrede i tržišta, posebno u sistemu visokog obrazovanja Zapadnog Balkana.

 

U okviru projekta, planirano je i da kroz blisku saradnju sa alumnistima i privredom svaka ustanova visokog obrazovanja unaprijedi istraživačke kapacitete i njihovu komercijalizaciju, radi povezivanja istraživačke izvrsnosti sa inovativnim potencijalom privrede.

 

Uspostavljanje platforme za mobilisanje kompletne alumni zajednice za dobrobit društva u partnerskim zemljama Zapadnog Balkana, predstavlja suštinu vizije AL4LIFE projekta. Projekat koodinira Univerzitet Crne Gore, sa aktivnim učešćem partnera iz zemalja Zapadnog Balkna I Evrope, stvarajući tako međunarodnu platformu za razmjenu znanja i iskustava: Univerzitet Donja Gorica (UDG) iz Crne Gore, Univerzitet u Bolonji iz Italije, Univerzitet u Ljubljani iz Slovenije, Autonomni univerzitet u Madridu iz Španije, Univerzitet u Mitrovici i Međunarodni Biznis Koledž Mitrovica, Kosovo.

 

Pozivamo alumniste svih ustanova učesnica u projektu da uzmu učešće u AL4LIFE projektu, kao I zainteresovane strane (stejkholdere), da iskažu interesovanje i prijave se putem kontakt forme: Contact form

Više informacija o projektu i aktivnostima možete naći na: https://www.al4life.ucg.ac.me/