Obavještenja

petak, 23. decembar 2022.

Projekat SmartMilk najbolja inovacija u 2022.

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore dodijelilo je nagradu grupi pronalazača-inovatora ,,SMARTMILK MONITORING SISTEM" - dr Marko Simeunović, vanredni profesor na Fakultetu primijenjene nauke Univerziteta Donja Gorica i dr Davor Ćorić, saradnik na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije Univerziteta Donja Gorica za najuspješniju inovaciju u 2022. godini.

 

 

SmartMilk monitoring sistem predstavlja jedinstveno inovativno rješenje na tržištu mljekarstva koje, korišćenjem savremenih tehnologija iz domena lnterneta stvari (loT), vještačke inteligencije i senzorike, kreira ekosistem od svih učesnika u lancu proizvodnje i prerade sirovog mlijeka (farmeri, proizvođaci stočne hrane, mljekare, otkupljivači, državne institucije i konzumenti). Srce Sistema čini pametna kanta za mlijeko, koja zajedno sa online cloud platformom omogućava praćenje parametara kvaliteta mlijeka u realnom vremenu, biznis komunikaciju i realizaciju poslovnih procesa između svih učesnika u lancu. Npr, na bazi prikupljenih podataka, proizvođač stočne hrane ima povratnu informaciju o efikasnosti svakog miksa hrane za indvidualnu životinju, na osnovu čega koriguje recepture, dok farmer dobija detaljne informacije o kvantitetu i kvalitetu prozvoda, kao i zdravstvenom stanju životinje u svakom trenutku. Mljekare i otkupljivači mlijeka na vrijeme imaju informacije o količini i kvalitetu mlijeka kod kooperanata što omogućava efikasno planiranje dnevne proizvodnje, kao i pravljenje srednjoročnih i dugoročnih projekcija. Konzumenti mogu dobiti detaljne informacije o porijeklu i kvalitetu proizvoda.