Obavještenja

ponedjeljak, 26. jun 2023.

Prva aplikacija za interaktivni muzej razvijena u okviru diplomskog rada studentkinje FDM

Studentkinja Univerziteta Donja Gorica,Barbara Milaković, je u okviru svog diplomskog rada na Fakultetu za dizajn i multimediju razvila aplikaciju koja nudi novo iskustvo posjetiocima muzeja.

Aplikacija Umjetničkog muzeja Crne Gore će koristiti tehnologije kao što su virtuelna stvarnost, augmentovana stvarnost, multimedijalni sadržaji i slično kako bi privukla posjetioce, navela ih da istražuju i uče na zanimljiv i interaktivniji način, što bi navelo i dovelo do pojave otvaranja prvih interaktivnih muzeja u Crnoj Gori. Prednost ove aplikacije ogleda se u vidu što je namjenjena širokom sektoru publike, uključujući djecu i odrasle.

Aplikacija podrazumijeva mogućnost onlajn kupovine karti, praćenje novosti o kulturi, novim izložbama i slično. Kao i korišćenje AR/VR segmenta (augmentovana stvarnost/virtuelna stvarost) gdje posjetioci imaju mogućnost interakcije sa umjetničkim djelom (mogu dobiti informacije o samom djelu, isprobati filtere ili pogledati neke zanimljive animacije). Pored toga, aplikacija nudi opciju posebnog prilagođavanja opcija. To bi se ogledalo u, mogućnost prilagođavanja aplikacije u vidu veličine teksta, kontrasta boja i slično kako bi se prilagodile osobama sa oštećenim vidom. Funkcije kao što su čitači ekrana, pretvaranje teksta u govor i titlovi kako bi sadržaj učinili dostupnim osobama sa oštećenim sluhom.

Na ovaj način, aplikacija nudi inovativan privlačan način učenja o raznim temama. Nudi posjetiocima jedinstveno i nezaboravno iskustvo koje može da podstakne radoznalost i dugoročno učenje. Cilj je muzeje učiniti interaktivnijim, zainteresovati posjetioce, pogotovo mlađe generacije, te im omogućiti da kroz interakciju sa djelom nauče više o samoj kulturi i istoriji Crne Gore.