Obavještenja

subota, 9. novembar 2013.

Prva Olimpijada studenata UDG

U priloženom fajlu možete naći informacije o takmičenju u košarci i dopunjene informacije o takmičenju u šahu.